ANTISIFONVENTIL

ANTISIFONVENTIL

Antisifonventil förhindrar hävert. Ventilen förhindrar att en cistern ovan jord töms om pumpanslutningen går sönder.
MAGNETVENTIL

MAGNETVENTIL

Högkvalitativ magnetventil till mycket konkurrenskraftigt pris.
MANIFOLD TILL LÄCKAGEVARNINGSSYSTEM

MANIFOLD TILL LÄCKAGEVARNINGSSYSTEM

Manifold till läckagevarningssystem. En eller flera dubbelmantlade cisterner kan samtidigt anslutas via manifolder som är en förgrening av de luftslangar som ansluts från larmcentralen till cisternen. Varje manifolder har en tryckmätare och en avstängningsventil,...
SLANG TILL LÄCKAGEVARNARE

SLANG TILL LÄCKAGEVARNARE

Slangen till läckagevarnaren är en polyamidslang särskilt framtagen för hårt klimat och klarar av att ligga ute. Förläggs normal i kabelrör mellan manifolder och cisternrör