Drivmedel, smörjmedel och spill

Med rätt nivåövervakning får du full kontroll över dina anläggningar, oavsett om det handlar om olja, drivmedel eller smörjmedel.

Drivmedel

För drivmedel är det viktigt att dels kontinuerligt veta hur mycket det finns i cisternen, dels veta att det är säkert förvarat och hanterat. Vi vet alla vad akutleveranser av drivmedel kan kosta. Inte minst när handlar om kundnöjdhet. Om du som leverantör installerar nivåövervakning hos dina kunder, blir det enkelt att planera så att ingen är utan drivmedel i onödan. Och du blir bättre än dina konkurrenter.

Vår nivåövervakning för drivmedel följer alla restriktioner och krav. Systemen ser till att du följer de tekniska föreskrifter som finns och krävs. Här ingår MSB:s (Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskaps) föreskrifter om cisterner med brandfarliga vätskor. Som föreståndare för verksamheten kan du med våra övervakningssystem både i god tid veta när något behöver fyllas på och om eventuella problem uppstår.

Oavsett typ av drivmedel har du med MCD:s nivåövervakningar full kontroll på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Rätt nivå, på rätt plats, i rätt tid.

Smörjmedel

Även om smörjmedel ofta finns i mindre cisterner och behållare behöver du full kontroll på dina nivåer även här. Speciellt om du mer sällan omsätter allt du har i behållarna. Rätt nivåövervakning ger dig full kontroll och säkra påfyllningstider. Något som gör att du undviker onödiga och verksamhetskritiska driftstopp i din verksamhet.

Som tillhandahållare av produkterna blir du en säkrare leverantör, en som dina kunder alltid kan lita på. Det ger dig en konkurrensfördel, eftersom det i vår bransch är ytterst viktigt att veta vilka leverantörer som levererar på utsatt tid. Du kan även planera dina leveransrutter enklare och mer kostnadseffektivt, eftersom du ser var och när det behövs nytt smörjmedel.

Gaser

Med våra system har du full kontroll på dina gaser. På mängder, tryck och historik när det gäller påfyllning och tömning. Allt oavsett om din gas lagras som flytande eller i gasform. Du kan ha koll på alla typer av gaser, till exempel LNG, CNG, LPG och vätgas. Just vätgas är en produkt som förekommer alltmer, bland annat eftersom det kan användas som ett nytt miljödrivmedel för bränslecellsfordon.

Eftersom gasen är flyktig är det extra viktigt att veta om det finns läckage. Bland annat genom att kunna titta på historik för mängderna som lagras.

Mät spillolja och reducera kostnaden

Vi erbjuder dig att ha full kontroll på dina nivåer i behållare eller cisterner för spillolja. Smart nivåövervakning ger dig en bekymmersfri vardag. Något som i sin tur innebär att du spar både tid och pengar.

Även för spillolja är det av yttersta vikt att veta hur mycket du har. Och att dessa kontroller kan göras säkert, enkelt och med god översikt. Dessutom är det miljövänligt, eftersom full kontroll gör att du vet när behållare måste tömmas, så att inget spill sker. Du kan i god tid planera för transporter/leveranser och vet att ert jobb uppfyller kraven på dels hållbarhet i allmänhet och till exempel kontroll av farligt avfall i synnerhet. Till exempel kan du som arbetar med hämtning av spillolja, enkelt planera rutter till dina kunder.

Vill du att vi kontaktar dig?