Drivmedel, smörjmedel och eldningsolja

Med rätt nivåövervakning får du full kontroll över dina anläggningar, oavsett om det handlar om olja, drivmedel eller smörjmedel.

Drivmedel

För drivmedel är det viktigt att dels kontinuerligt veta hur mycket det finns i cisternen, dels veta att det är säkert förvarat och hanterat. Vi vet alla vad akutleveranser av drivmedel kan kosta. Inte minst när handlar om kundnöjdhet. Om du som leverantör installerar nivåövervakning hos dina kunder, blir det enkelt att planera så att ingen är utan drivmedel i onödan. Och du blir bättre än dina konkurrenter.

Vår nivåövervakning för drivmedel följer alla restriktioner och krav. Systemen ser till att du följer de tekniska föreskrifter som finns och krävs. Här ingår MSB:s (Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskaps) föreskrifter om cisterner med brandfarliga vätskor. Som föreståndare för verksamheten kan du med våra övervakningssystem både i god tid veta när något behöver fyllas på och om eventuella problem uppstår.

Oavsett typ av drivmedel har du med MCD:s nivåövervakningar full kontroll på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Rätt nivå, på rätt plats, i rätt tid.

Smörjmedel

Även om smörjmedel ofta finns i mindre cisterner och behållare behöver du full kontroll på dina nivåer även här. Speciellt om du mer sällan omsätter allt du har i behållarna. Rätt nivåövervakning ger dig full kontroll och säkra påfyllningstider. Något som gör att du undviker onödiga och verksamhetskritiska driftstopp i din verksamhet.

Som tillhandahållare av produkterna blir du en säkrare leverantör, en som dina kunder alltid kan lita på. Det ger dig en konkurrensfördel, eftersom det i vår bransch är ytterst viktigt att veta vilka leverantörer som levererar på utsatt tid. Du kan även planera dina leveransrutter enklare och mer kostnadseffektivt, eftersom du ser var och när det behövs nytt smörjmedel.

Vill du att vi kontaktar dig?