Referenser

Vad säger kunderna?

Vi har många nöjda kunder som på olika sätt dragit nytta av våra tjänster. Nedan visar vi tre företag med olika behov och deras situation innan, vilken utmaning vi stod inför och vilken effekten blev av att installera Siteinfo.

Ragn-Sells
Eleonor Westman, Material- och avsättningsingenjör och tillika Superuser SiteInfo på Ragn-Sells berättar om förändringen till det bättre.
OKQ8
Med MCD och SiteInfo har vi minimerat risken att kunden går tom och vi kan dessutom optimera våra transporter på ett helt annat sätt.
Mapei
Dan Arve Juvik, Mapei AS, berättar om hur de inte bara sänkt sina transportkostnader utan också levererat bättre kontroll till sina kunder.

Referenskund #1 Ragn-Sells

Dåläge, problematik
Tidigare lade vi mycket tid på att ringa runt till våra kunder för att kontrollera nivåer i tankarna. Ragn-Sells har många tankar ute hos kund.

Lösning MCD/SiteInfo
Den nivåkontroll SiteInfo ger oss gör att vi nu kan planera hämtning av spillolja i god tid och därmed styra våra insamlingsrutter på ett smart sätt.

Nuläge, effekt
Tack vare effektiviseringen så sparar vi både tid och pengar.

Vi upplever att det är enkelt att kommunicera med MCD om något skulle inträffa, företaget är alltid på hugget.

– Eleonor Westman, Ragn-Sells

Referenskund #2 OKQ8

Dåläge, Problematik
Vi har tidigare haft flertalet kunder som lagt in sina beställningar för sent, gärna när de redan gått tomma på drivmedel/eldningsolja, vilket gjort att hela produktionslinjer har stannat. Detta skapar stora problem för kunden då det kan vara svårt för oss att hjälpa kunden med kort varsel.

Lösning MCD/SiteInfo
Installation av nivåmätningssystem direkt på kundens tank. Möjlighet att lägga in varningsnivåer samt larmnivåer på varje enskild tank.

Nuläge, effekt
Vi har minimerat risken att kunden går tom, vi kan dessutom optimera våra transporter på ett helt annat sätt.

SiteInfo är ett system som är väldigt enkelt att förstå. Det är jätte bra att man kan göra sina egna inställningar på vad man själv vill och behöver se, både på översikten och inne på själva kundsidan i SiteInfo.

– Jennie Eriksson Willefors, Agent Customer Service, OKQ8

Referenskund #3 MAPEI

Dåläge, problematik
Mapei produserer årlig 21 000 tonn flytende tilsetningsstoffer for produksjon av ferdigbetong. Det aller meste transporteres med tankbil til små betongfabrikker spredt i hele Norden. Uten oversikt over tankvolumer og lagersituasjon ute hos kundene var det umulig å planlegge optimal transport. Resultatet ble unødvendig mye kjøring med halvtom tankvogn. Dette genererte igjen høye kostnader, og var en åpenbar miljøutfordring.

Lösning MCD/SiteInfo
MCD hadde i SiteInfo et system som løste vår utfordring på en enkel måte, uten for store investeringer. Alle eksisterende tanker, uavhengig av form eller volum, får installert en måleenhet som gir oss oversikt over total, og ledig tankkapasitet hos kunden. Dette muliggjør mer oversiktlig og effektiv planlegging av hver enkelt transport, slik at man kan kjøre færrest mulig km per tonn levert.

Nuläge, effekt
Løsningen er ikke fullt ut implementert ennå, men vi ser allerede at den gir de økonomiske besparelsene og miljømessige effektene vi ønsket. Det viser seg at kundene også setter veldig stor pris på løsningen, de har nå mye bedre kontroll på sitt lager. Totalt sett er vi i ferd med å oppnå reduserte transportkostnader, forbedret miljø (redusert CO2) og bedret leveransesikkerhet.

– Dan Arve Juvik, Manager Concrete Industry Nordic & Baltic, Mapei

Drivmedel

Smörjmedel

Kemikalier

Energi