Fafnir Oljeavskiljarlarm SEPARIX II

OLJEAVSKILJARLARM SEPARIX II

Oljeavskiljarlarm SEPARIX II passar till alla på marknaden förekommande avskiljare. Givaren, som skall hänga ned i avskiljarens vatten, känner skillnaden mellan vatten och olja/fett. När larm för tjockt oljeskikt erhålles skall avskiljaren tömmas.

Oljeavskiljarlarm SEPARIX II kan även ge larm för hög nivå. Flera nya typer av avskiljare stänger automatiskt utloppet och då behövs också en givare för högnivålarm.

SEPARIX II är ett komplett larm med både optisk och akustiskt larm samt en potentialfri reläkontakt som utgång.

Artnr

701071 SEPARIX II Centralenhet
701072 SEPARIX CL kapacitiv givare (lågnivålarm)
701073 Separix TL Högnivågivare
PDF