Fafnir Oljeavskiljarlarm SEPARIX II

OLJEAVSKILJARLARM SEPARIX II

Oljeavskiljarlarm SEPARIX II passar till alla på marknaden förekommande avskiljare. Givaren, som skall hänga ned i avskiljarens vatten, känner skillnaden mellan vatten och olja/fett. När larm för tjockt oljeskikt erhålles skall avskiljaren tömmas.

Oljeavskiljarlarm SEPARIX II kan även ge larm för hög nivå. Flera nya typer av avskiljare stänger automatiskt utloppet och då behövs också en givare för högnivålarm.

SEPARIX II är ett komplett larm med både optisk och akustiskt larm samt en potentialfri reläkontakt som utgång.

Artnr

FAF 2007 SEPARIX II Centralenhet
FAF 2008 SEPARIX CL kapacitiv givare (lågnivålarm)
FAF 1002 83 UVC/200 termistorgivare (högnivålarm)