NIVÅGIVARE VISY-STICK FLEX

Nivågivare VISY-STICK FLEX är för installation i höga cisterner.

VISY-flex används i höga cisterner från 5000 till 10000 mm. Givaren specialbeställs i önskad längd och levereras hoprullad. Utförandet gör att denna givare är enklare att installera och billigare att transportera. Mätnoggrannheten är inte lika hög som på en givare med fast längd. Det krävs en tyngd i botten på givaren

Artnr

FAF 9999 VISY-Stick Flex nivågivare kundanpassad längd