Fafnir Nivågivare VISY-STICK FLEX

NIVÅGIVARE VISY-STICK FLEX

Nivågivare VISY-STICK FLEX är för installation i höga cisterner.

VISY-flex används i cisterner högre än 3 meter. Givaren specialbeställs i önskad längd och levereras hoprullad. Utförandet gör att denna givare är enklare att installera och billigare att transportera. Mätnoggrannheten är inte lika hög som på en givare med fast längd. Det krävs en tyngd i botten på givaren

Artnr

707000 VISY-Stick Flex nivågivare kundanpassad längd
PDF