Siteinfo ger dig full översikt

Fullt integrerad nivåövervakning som effektiviserar transporter, kapar ledtider och eliminerar svinn

Full kontroll och total översikt

SiteInfo är en molnbaserad nivåövervakningstjänst som gör din logistik enklare och mer kostnadseffektiv. Via valfri dator, läsplatta eller mobiltelefon, oavsett tidpunkt, kan du läsa av en mängd uppgifter avseende dina cisterner. Utan behov av personal på plats får du omedelbart reda på aktuella volymer. Du slipper tomma cisterner, onödiga leveranser samt kostsamma returer.

Skaffa dig full kontroll med SiteInfo!

Logistikoptimering – minskade transporter

Förbrukningsmönster – optimerad planering

Eliminering av akutleveranser – ökad kundnöjdhet samt uppfyllande av avtal

Eliminering av returer – minskade kostnader samt optimering av fyllnadsgrad

Färre telefonsamtal för orderläggare – lägre administrativ kostnad

Abonnemang

Abonnemanget baseras på sändningsintervall av mätdata. Import av mätdata från andra system via SiteInfos API:er offereras beroende på lösning.

Minuter

Dataöverföringsintervall flera gånger per timme (SiteMonitor).

Timmar

Dataöverföringsintervall flera gånger per dygn (batteridriven utrustning).

Dagar

Dataöverföringsintervall dagligen eller mer sällan (batteridriven utrustning).

Manuell

Manuell inmatning och sändning av mätdata oberoende av sändningsintervall (SiteBasic).

Avläsning

Efter inloggning presenteras samtliga anläggningar som anslutits till tjänsten. Du får en snabb överblick över alla dina leveransplatser och tillhörande information. Hur och vad som visas går att justera efter egna önskemål som till exempel efter anläggningsnamn, ort eller produkt. När antalet anslutna anläggningar växer kan du lätt sortera ut information genom att kombinera kolumnval och filtrering.

Önskas e-postmeddelande då nivån börjar bli låg konfigureras detta enkelt för varje cistern.

Historiken sparas timme för timme och presenteras både som tabell och graf.

Läs av nivåerna överallt

Med SiteInfoApp kan du läsa av taknivåerna var du än är. Appen är framtagen för dig som slutanvändare och knyter ihop funktionerna. Den kostar inget extra utan är en service vi bjuder på för att ge dig en smartare vardag.

SiteInfoApp, liksom browser-versionen av SiteInfo, är möjlig att företagsanpassa med ditt företags logo. Hör gärna av dig så berättar vi mer om möjligheterna.

Graf och prognos

I grafen får du en historisk översikt av förbrukningen i cisternen där du själv väljer vilken tidsperiod du vill se. Historiken sparas i upp till tre år.

I grafen kan du se de larm- och varningsnivåer som är inställda för cisternen samt skyddsvolym och dödvolym.

Insamlade nivådata ger detaljerad statistik om anläggningen. Du kan bland annat se hur mycket produkt som har förbrukats i genomsnitt per dag och de leveranser som skett inom vald tidsperiod. Baserat på historiken kan du i grafverktyget aktivera och arbeta med förbrukningsprognos.

Rapporter

I SiteInfo finns standardrapporter som till exempel lagerrapport och volymhistorik. Rapporterna visas på skärm men går också att exportera till Excel.

Genom kolumnval och filtrering i listläge kan du enkelt ta fram egna rapportunderlag som sedan exempelvis exporteras till Excel.

Siteinfo ger dig full översikt

Som användare med administratörsrättigheter har du tillgång till flera administrativa funktioner. Bland annat får du en översikt över de användare som har inloggningar kopplade till företaget. Du kan se vilka behörigheter användaren har och du kan skapa nya användare. Du har behörighet att redigera anläggningar, användare, kontaktpersoner och produkter.

SiteInfo ger dig också möjlighet att se ditt urval av cisterner överskådligt med larm- eller varningsnivåer i ett kartverktyg.

Kom igång snabbt med SiteInfo

1. Analys

Vi träffas och går igenom dina behov och vilka förutsättningar som råder.

2. Installation/Integration

Beroende på dina behov och förutsättningar kommer vi tillsammans med vår projektledning eller utvecklingsavdelning överens om en handlingsplan för installation eller integration.

3. Driftsättning

Vi utbildar dig och ser till att du kommer igång med SiteInfo direkt. Behöver du hjälp så finns vår kunniga support och våra utvecklare aldrig mer än ett telefonsamtal bort.

Lite mer detaljerat

I analysfasen träffas vi och går igenom dina behov och vilka förutsättningar som råder.

Finns mätutrustning redan på plats går den i de allra flesta fall att behålla. Då behöver endast komplettering med SiteMonitor ske för att möjliggöra uppkoppling till SiteInfo.

Om integration med annat system är aktuellt tittar vi på vilka förutsättningar som råder.

Behovsanalys görs och lämplig lösning tas fram.

Efter analysen skickar vi dig en offert./p>

När vi kommit överens sker installation av hårdvara på din anläggning eller så påbörjas integrationsarbetet.

Finns mätsystem redan på plats behöver endast SiteMonitor installeras. Installationen utförs av MCD’s egen installatör eller av någon av våra utbildade samarbetspartners.

Cisterner och tankar kopplas till SiteMonitor som kommunicerar med SiteInfo och du kan nu enkelt läsa av dina nivåer på www.siteinfo.se.

Testinstallation är möjlig efter överenskommelse.

Vid systemintegration får du som kund en kontaktperson på vår utvecklingsavdelning och tillsammans kommer ni överens om en handlingsplan för implementering.

Nu kör vi! Genom inbyggda hjälpfunktioner och kom-igång-utbildning via webb och telefon eller på plats hos MCD säkerställer vi att du kan börja arbeta i SiteInfo direkt efter installation eller integration.

Vill du ha fördjupad utbildning? För dig som önskar skräddarsyr vi utbildning efter dina behov.

Du är välkommen till våra lokaler i Nyköping eller så kommer vi till er och genomför utbildningen. Du väljer vilket som passar dig bäst.

Vill du att vi kontaktar dig?