Bioenergi

Smart nivåövervakning ger många vinster, även i hållbarhetssyfte. Du mäter, kontrollerar och kan planera snabbt och effektivt – oavsett typ av bioenergi.

Nivåövervakningssystem för Bioenergi

Bioenergi kan komma i många olika former, som gas, vätska eller i fast form. Oavsett vilket ger ett smart nivåövervakningssystem dig möjligheten att ha full kontroll över nivåer, omsättning och behovet av påfyllnad (eller eventuell tömning). Detta eftersom vi arbetar med olika typer av sensorer, beroende av material i behållaren.

Mycket av den bioenergi vi mäter är träpellets. Tillsammans med våra uppkopplade system har majoriteten av de silos som idag används till träpellets i Sverige blivit digitala.

Vår nivåövervakning arbetar med IoT (Internet of Things) och ger dig möjlighet att snabbt och enkelt mäta nivåer i behållare – även de obemannade. Ett datasäkert system ger dig sedan en helhetsbild över alla behållare under ditt ansvar och du kan enkelt se när det krävs påfyllning och när det behövs planeras transporter. Att planera en optimerad leveransrutt blir mycket enklare och du kan se till att dina kunder alltid får sin produkt i rätt tid. Ni blir en leverantör som kunderna kan lita på. En tydlig konkurrensfördel.

Så här jobbar vi med Bioenergi

Mätdata från anläggningarna omvandlas, analyseras och lagras så att den som behöver informationen lätt kan få en helhetsbild. Systemet ger dig möjlighet till en centraliserad kontroll, planering av framför allt logistiken samt optimerade fyllnadsnivåer. Transporter kan samordnas för dina kunder och du kan reducera dit klimatavtryck med färre transporter. Dessutom utförs kontrollerna säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv, eftersom de görs automatiskt via våra uppkopplade system. Du slipper utsätta medarbetare för farliga fysiska kontroller.

Med vår smarta nivåövervakning vet du alltid när en behållare eller cistern behöver påfyllning. Det i sin tur ger dig möjlighet till proaktivitet och en större kundnöjdhet.

 

Fördelar med smart nivåövervakning

  • Effektivare mätningar
  • Möjligt att ha serviceavtal
  • Inga driftstopp
  • Effektiv planering
  • Ökat kundanseende
  • Ökad konkurrenskraft

Kom igång med SiteInfo

1. Analys

Vi träffas och går igenom din nuvarande lösning och vilka förutsättningar som råder.

2. Installation/Integration

Beroende på dina behov och förutsättningar kommer vi tillsammans med vår projektledning eller utvecklingsavdelning överens om en handlingsplan för installation eller integration.

3. Driftsättning

Vi utbildar dig och ser till att du kommer igång med SiteInfo direkt. Behöver du hjälp så finns vår kunniga support och våra utvecklare aldrig mer än ett telefonsamtal bort.

Vill du att vi kontaktar dig?