MCD går samman med Top Fuel

oktober 30, 2023

Nordtechbolaget MCD förvärvar Saas-bolaget Top Fuel. Tillsammans bildas en grupp med inriktning på mjukvara för övervakning av kemikalier, bränsle och biomassa. Bolagen har verkat på samma marknad i över 30 år och de kompletterar varandra väl.

TopFuel har gedigen erfarenhet av mjukvara för nivåövervakning och en stark kundbas. I och med att bolagen nu ligger inom samma grupp påbörjas ett arbete med att ta fram ett erbjudande som ska grunda sig på det bästa från båda bolagen.

“Nu får vi fler resurser inom utveckling och sälj vilket är positivt för både kunder och oss. Nuvarande plattformar kommer fortsatt finnas kvar och det nya gemensamma erbjudandet kommer att växa fram med kundens bästa för ögonen”, säger Marie Nylander, VD för MCD.

“Vi är två bolag som har väldigt mycket erfarenhet av mjukvaruutveckling inom detta område, så kunderna kommer verkligen att kunna se fram emot ett förstärkt och långsiktigt erbjudande framöver. Det känns bra att lämna över ansvaret till Marie och Nordtech”, säger Ulf Hildebeck

Gemensamt kommer bolagen att omsätta över 30 msek med god lönsamhet.

 

För mer information:

 

Marie Nylander, 070-852 64 44

VD Measure connect display AB

 

Ulf Hildebeck, 070-329 29 29

Grundare och VD TopFuel AB

 

Nordtechgroup

Nordtech-gruppen består av 13 mjukvarubolag med inriktning på B2B SaaS. Gruppen omsätter ca 300 msek med 30% Ebitda marginal.