Avfall / Återvinning

För cisterner, behållare och containrar/kärl för avfall är det extra viktigt att ha kontinuerlig kontroll av fyllnadsgraden.

Avfall / Återvinning

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när EU 2018 beslutade om det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad allmän återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Med väl fungerande fyllnadsgradsövervakning blir det enkelt att ha full kontroll, oavsett om det handlar om vätska, gas eller fasta former. Du som ansvarig vet i god tid när du måste transportera aktuellt avfall. Dessutom ger systemet dig möjlighet till optimerad logistikplanering, vilket i sin tur kan minska ditt klimatavtryck genom Co2-påverkan.

Smartare och bättre transporter

Med rätt system är det lätt att optimera logistiken, eftersom du enklare kan planera transporterna tillsammans med ditt avfallsbolag. Och kom ihåg; att återvinna är inte det enda sättet att reducera ditt klimatavtryck. Du måste även minimera antalet onödiga transporter, först då gör du skillnad i hela kedjan. MCD har arbetat inom avfallssegmentet i närmare 10 år, med några av de största aktörerna på den nordiska marknaden – våra system har förenklat och effektiviserat hanteringen för avfallsaktörerna.

Övervakningsystem för farligt avfall

Numera krävs att alla som producerar, transporterar och handskas med farligt avfall, ska rapportera detta till Naturvårdsverket. I vissa fall måste den rapporteringen ske mer eller mindre omedelbart. Med ett smart, molnbaserat nivåövervakningssystem blir detta enkelt – för avfallsproducent, avfallsbolag och för de som ska transportera det.

Dessutom blir det betydligt lättare att ha full kontroll och att veta när det krävs tömning av behållare. Transportören kan enkelt planera logistiken och att ha kontroll på hur mycket som hämtas och körs bort.

Enkelt att följa Naturvårdsverkets regler

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det hanteras korrekt. Därför omfattas farligt avfall av en mängd regler som bland annat Naturvårdsverket ansvarar för. Från november 2020 ska verksamheter rapportera in sina antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister. Med ett väl fungerande nivåövervakningssystem har du som ansvarig full kontroll på era behållare med farligt avfall. Du vet hur mycket farligt avfall det finns och hur mycket som antingen tillkommer eller som transporteras bort.

Bland farligt avfall räknas både oljehaltiga vätskor och andra processindustrimaterial. Här ingår också en rad olika kemikalier från till exempel processindustrin.

Mät spillolja och reducera kostnaden

Vi erbjuder dig att ha full kontroll på dina nivåer i behållare eller cisterner för spillolja. Smart nivåövervakning ger dig en bekymmersfri vardag. Något som i sin tur innebär att du spar både tid och pengar.

Även för spillolja är det av yttersta vikt att veta hur mycket du har. Och att dessa kontroller kan göras säkert, enkelt och med god översikt. Dessutom är det miljövänligt, eftersom full kontroll gör att du vet när behållare måste tömmas, så att inget spill sker. Du kan i god tid planera för transporter/leveranser och vet att ert jobb uppfyller kraven på dels hållbarhet i allmänhet och till exempel kontroll av farligt avfall i synnerhet. Till exempel kan du som arbetar med hämtning av spillolja, enkelt planera rutter till dina kunder.