En genomarbetad process

Kom igång snabbt med SiteInfo

1. Analys

Vi träffas och går igenom din nuvarande lösning och vilka förutsättningar som råder.

2. Installation/Integration

Tillsammans med vår utvecklingsavdelning kommer ni överens om en handlingsplan för implementeringen. Vi samlar in all data från era nuvarande nivåmätningssystem och presenterar dem på ett lättöverskådligt sätt i SiteInfo.

3. Driftsättning

Vi utbildar dig och ser till att du kommer igång med SiteInfo direkt. Behöver du hjälp så finns vår våra utvecklare och vår kunniga support aldrig mer än ett telefonsamtal bort.

Lite mer detaljerat

I analysfasen träffas vi och går igenom dina behov och vilka förutsättningar som råder.

Finns mätutrustning redan på plats går den i de allra flesta fall att behålla. Då behöver endast komplettering med SiteMonitor ske för att möjliggöra uppkoppling till SiteInfo.

Om integration med annat system är aktuellt tittar vi på vilka förutsättningar som råder.

Behovsanalys görs och lämplig lösning tas fram.

Efter analysen skickar vi dig en offert.

När vi kommit överens sker installation av hårdvara på din anläggning eller så påbörjas integrationsarbetet.

 Finns mätsystem redan på plats behöver endast SiteMonitor installeras. Installationen utförs av MCD’s egen installatör eller av någon av våra utbildade samarbetspartners.

Cisterner och tankar kopplas till SiteMonitor som kommunicerar med SiteInfo och du kan nu enkelt läsa av dina nivåer på www.siteinfo.se.

Testinstallation är möjlig efter överenskommelse.

Vid systemintegration får du som kund en kontaktperson på vår utvecklingsavdelning och tillsammans kommer ni överens om en handlingsplan för implementering.

Nu kör vi! Genom inbyggda hjälpfunktioner och kom-igång-utbildning via webb och telefon eller på plats hos MCD säkerställer vi att du kan börja arbeta i SiteInfo direkt efter installation eller integration.

Vill du ha fördjupad utbildning? För dig som önskar skräddarsyr vi utbildning efter dina behov.

Du är välkommen till våra lokaler i Nyköping eller så kommer vi till er och genomför utbildningen. Du väljer vilket som passar dig bäst.