Fafnir nivåförstärkare NB 220

NIVÅFÖRSTÄRKARE NB 220 H/HT

Nivåförstärkare NB 220 är för oljeprodukter, ej klass 1 vätskor. Nivåförstärkaren har en potentialfri reläkontakt för externt larm eller för att stänga ventiler och stoppa pumpar. För givare i zon 0, där ständig eller långvarig explosionsrisk föreligger skall annan förstärkare användas.

Artnr

FAF 2049 NB 220 H nivåförstärkare (högnivå)
FAF 2050 NB 220 HT nivåförstärkare (lågnivå)