PEJLSTICKA MAGIC PEJL – VIKBAR I TRÄ

Pejlsticka Magic pejl är vikbar för enkel förvaring. Varje sektion är 1 m. Total längd 3,8 m. Skalan är i cm och målad svart för att underlätta avläsning. MAGIC pejlsticka är även godkänd för användning i E85 cisterner.

Artnr

MCD 9000 MAGIC pejlsticka