Framtiden – Measure Connect Display AB

augusti 28, 2017
framtiden

MCD, tidigare förkortning för Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar BN AB, har bytt firmanamn. Vårt nya namn Measure Connect Display AB är en del av den moderniseringsprocess som pågått en tid och namnet knyter an till den verksamhet som MCD bedriver idag. Vår resa från hårdvarufokuserad leverantör till ett bolag som erbjuder effektiviseringslösningar har format oss till de vi är idag, ett företag med solid teknisk grund med blicken mot framtiden.

Measure Connect Display sammanfattar våra tre kärnvärden där du som kund kan förvänta dig en hög kompetens inom traditionella nivåmätningstekniker, flexibla kommunikationslösningar och automatiserad databehandling samt vårt effektiva och kraftfulla visualiseringsverktyg SiteInfo.

Väl mött.

Örjan Feldt
Vd