SPOLE TILL MAGNETVENTIL (tillbehör)

24 VAC spole på magnetventil kan vid behov bytas till 230 VAC.

Artnr

AST 2090 230 VAC spole
AST 2090Ex 230 VAC spole Ex