Assytech spole till magnetventil

SPOLE TILL MAGNETVENTIL (tillbehör)

24 VAC spole på magnetventil kan vid behov bytas till 230 VAC.

Artnr

701013 230 VAC spole
701014 230 VAC spole Ex