ANTISIFONVENTIL

Antisifonventil förhindrar hävert. Ventilen förhindrar att en cistern ovan jord töms om pumpanslutningen går sönder.

Artnr

AST 3000 Mekanisk antisifonventil